Решения за захранване
 

Питателите са необходими, когато желаем да доставяме еднороден поток от суха или влажна фракция от скални материали или минерали. Питателите се категоризират спрямо едрината на захранващия материал.