Керамична индустрия
 

В Керамичната индустрия се използват широк спектър от метериали – от брашно за плочки и санитарни стоки до прецизни части за електронната промишленост. Използваните сурови материали са както непластични материали, така и лепила и материали с различна пластичност. Всичко това трябва да бъде хомогенно разбъркано за постигане на оптимални физико-химични условия. Всичко това се извършва в мелницата.

Най-често използваните мелници в керамичната индустрия са batch mill. През началото на 80-те, все по-често се използват и continuous mills, заради техния висок капацитет.