Continuous mills
 

Това представлява 2-3 сегментна мелница с отделни облицовки, подобна на суровинни мелници в циментовата индустрия.
 
Производителността обикновенно е не повече от 15-30 tph, което се равнява на  6-8 големи batch mills.

При тези мелници, гумата е изцяло необходима, а Skega облицовките са най-добре застъпени на пазара.

Предимствата на процеса в сравнение с конвенционалния метод са много; Автоматизация на целия процес – от захранването с различни суровини, през класификацията, изсушаването и накрая складирането на изходния продукт.