Други индустрии
 

Мелниците се използват и в други индустрии освен в минната и керамичната. Очиствателите са често използвани при добива на инертни материали, а също и в минната индустрия в това число и при добива на диаманти. Суровинните мелници се използват за смилане на варовик в циментовата индустрия.

FGD мелниците смилат също и варовик при сероочистващите инсталациии, при горене на масло и въглища.