FGD Mелници
 

FGD мелниците са топкови мелници с 1-2 отделения за смилане на варовик. Гумата е най-широко застъпена, като най-икономически изгоден материал.

За FGD  приложения все повече се използва VERTIMILLTM – гасена вар.