Суровинни мелници
 

Суровинните мелници са топкови мелници с 2-3 отделения, за смилане на варовик в циментовите фабрики. Първото отделение е първично смилане, второто – вторично и т.н.

Гумената облицовка е широко застъпена при 2-ри, 3-ти стадии на смилане, при мокрите приложения. За първото отделение на мелницата, най-често се използва стоманена облицовка. При сухите приложения, гумата не е приложима, поради високите температури.