Измиващи облицовки
 

В минната индустрия, както и при добива на камъни, чакъл и пясък се използват измиващи барабани (когато се налага тяхното използване при високи нива на глина, мръсотия и нежелани съставки).

На практика всеки производител на миещи барабани има свое решение за облицоване, съобразено с начина на разтоварване и т.н. При едни се използва метода на препълване, при други се използват решетки.