Шламови помпи XR за тежки приложения, облицовани с гума
 

Солидният мокър край е проектиран с допълнително удебелени метални секции в зоните на най-голямо износване, както и с импелер осигуряващ дълъг експлоатационен период. Дебит от порядъка на  10000 m3/hr и височина 75 m.

Tипични инсталации
Минни и минерални процеси, високо абразивни шламове в тежки условия, разтоварване от автогенни и полуавтогенни мелници, захранване на циклони, разтоварване на мелници, пясък и чакъл, средно абразивни шламове и др.

ОБОБЩЕНИЕ на предимствата 

•  Модулна технология
•  Здрава конструкция за високо абразивни приложения
•  Допълнително подсилени облицовки, импелери с голяма дължина, за осигуряване на максимална ефективност.
•  Затворена лагерна касета, лагери устойчиви на триене
•  Различни видове уплътнения на вала
•  Лесна поддръжка