Флотационни машини RCS
 

Патентования механичен импелер DVTM (дълбока вана) се състои от уникална подредба на вертикални вани с формирани ниски краища и дисперсни ръбове.

Този механизъм прави мощно радиално изпомпване към стените на клетките и дава силен връщащ поток към долната част на импелера с цел минимизиране на пясъкоструйния ефект. В допълнение това е единствения механизъм даващ максимална рециркулация на шлама до горната част на импелера. Вертикалните дифузни вани предизвикват радиалния поток, елиминирайки ротацията на шлам в резервоара.

Metso Minerals предлага пълната гама за задоволяване на нуждите на всяка модерна фабрика – клетки с размери от 5 до 200 m3.