Магнитни сепаратори
 

Metso Minerals (представена от Sala Maskinfabrik AB, по-късно Sala International AB) има дълги традиции в магнитното сепариране. "Sala" е построила своя първи сепаратор още в XIX век.

Metso Minerals LIMS – сух и мокър сепаратор с нисък интензитет
LIMS сепараторите с нисък интензитет са конструирани да откриват феромагнитни материали. Проектирани са сепаратори за всички приложения. Сърцето на всеки сепаратор е уникална магнитна система, която е с доказан висок капацитет.

Metso Minerals HGMS – магнитни сепаратори с висок градиент
Магнитните сепаратори с висок градиент са изградени с цикличен дизайн с диаметри от 220 mm дo 3 050 mm, както и с непрекъснат дизайн, което означава диаметри 1 200 mm, 1 850 mm, 2 500 mm и 3 500 mm.