LIMS лентови сепаратори
 

Metso Minerals LIMS, сепаратори с нисък интензитет, откриват феро-магнитни материали от сухи руди.
 
Сепараторите са изградени от здрава рамка с магнитен барабан, предлагаем в три различни варианта за подсигуряване на различните изисквания.
 
Сухите сепаратори се използват за желязна руда с размери на частиците до 300 mm и се прилагат главно в етапа на пре-концентрация.
 
Магнитната система позволява големи натоварвания, с отлична селективност  и откриваемост, което намалява необходимостта от голям брой машини, което означава по-малко вложени средства  и по-малко разходи за поддръжка.