Магнитни сепаратори с нисък интензитет за мокри приложения
 

Metso Minerals LIMS сепараторите откриват феро-магнитни руди при производството на концентрати и пре-концентрати.
 
Сепараторите се предлагат в три различни варианта според вида на резервоара използвайки подобен дизайн на магнитния барабан. Два от резервоарите са с дизайн позволяващ многостепенно изграждане.
 
Магнитната система позволява големи натоварвания, с отлична селективност  и откриваемост, което намалява необходимостта от голям брой машини, което означава по-малко вложени средства  и по-малко разходи за поддръжка.