LIMS сепаратори сух барабан
 

Мetso Minerals LIMS сепаратори с нисък интензитет за откриване на феро-магнитни материали от сухи руди.

Сепараторите се предлагат във вариант с обезпрашаваща система и магнитен барабан, изградени във различни варианти за осигуряване на различните изсквания.

Сухият сепаратор се използва при желязна руда с размер на частиците до 25 mm.

Магнитната система се предлага в пет ралични дизайна и позволява откриване  и селективност при големи натоварвания, което намалява броя на нужните машини. Това води до намаляване на първоначалните разходи и на разходите за поддръжка.