HGMS сепаратори - циклични
 

Metso Minerals HGMS, сепаратори с висок градиент, откриват феромагнитни и пара-магнитни материали от шламове на руди. Сепараторите са конструирани с уникален дизайн, осигуряващи магнитно поле от порядъка на 2Т.

Сепараторите работят с частици от 0,1 µm до 1 mm и проявяват отлични качества, благодарение на отличните контролни параметри. Цикличните HGMS сепаратори са подходящи за използване при материали с до 5% магнитни фракции. Без движещи се части, освен задвижващите клапани контролиращи скоростта на шлама, обслужването на сепараторите е много ефективно, а разходите сведени до минимум.