HGMS непрекъснати сепаратори с висок градиент
 

Metso Minerals HGMS сепараторите с висок градиент, откриват феро-магнитни и пара-магнитни материали от шламови руди. Уникалната магнитна система осигурява магнитно поле от порядъка на 1,5 Т.

Сепараторите работят с частици от 0,1 µm до 1 mm и проявяват отлични качества благодарение на отличните контролни параметри. Цикличните HGMS сепаратори са подходящи за използване на при материали с до 5% магнитни фракции.

Сепараторите са здраво изградени и имат доказани възможности. С няколкото си подвижни части (освен поддържащите ролки и частите контролиращи скоростта на шлама) сепараторите имат ниски разходи за поддръжка.