Конвенционални сгъстители и очистители
 

Сгъстители и очистители на Metso Minerals
Задвижващите механизми, загребващата система, и захранващата система имат възможност за монтаж в резервоари с диаметър от 5 до 75 m. При диаметри до 75 m, момента на усукване е до 2 000 000 Nm

Типични инсталаций:
Индустриални и химически минерални процеси, рудна индустрия.