Утаители за сгъстяване и очистване
 

The Metso Minerals lamella използва няколко паралелно свързани наклонени утаители за максимизиране на областите на приложение. Така, размерите и цената на гравитачното утаяване може да се минимизират, чрез по-точно съвпадение на изискванията за сгъстяване и очистване.

Двата основни критерия за гравитачното утаяване са – чиста течност от преливащата страна и максимално плътен материал при разтоварващата страна. Областите на приложение, където се изисква очистване на суспензията са повече от тези, при които се изисква сгъстяване. Това означава че в цилиндричен сгъстяващ резервоар, най-ниската секция, може да бъде разширена. Съществуват предварително изработени утаители с площ за утаяване до 500 m2.

Tипични инсталации:
Пясък и чакъл, Цинков Концентрат, Третиране на почва, Желязна руда, Замърсена почва, Въглищен шлам, Химическата индустрия, Сепарация на кристална сол, варовик и др.