Седиментационни системи
 

Наклонените утаители на Мetso Minerals осигуряват флокулация, очистване и сгъстяване. Очистената течност, обикновено се връща обратно в процеса. Утайката се сгъстява, компресира и складира в резервоари. Разтоварването на утайката е чрез центрофужно или заместващо изпомпване. Ако се изисква частиците да бъдат в дадена форма за транспортиране, то може да се добави обезводняващ модул.

Седиментационната система SETL® е модулна система за обработка на утайките и отпадъчните продукти. Капацитети до 2 000 m3/h.

Tипични инсталации:

•  Отпадъчни продукти от операции с пясък и чакъл 
•  Отпадъчни продукти при операции с почва
•  Мокри очистващи продукти
•  Отпадъчни води от металургията и химичните процеси
•  Отпадъчни продукти от операции с въглища
•  Отпадъчни продукти от фабрики за рециклиране