Спирални обезводнители
 

Спиралните обезводнители на Metso Minerals се състоят от отворрен басейн със система за събиране на продуктите.
 
Едрия материал се утаява и се транспортира постепенно от спиралата. Обезводняването става в горния край, преди разтоварването.
 
Разтоварващия улеи за обезводнения вече материал, се настройва лесно между две позициии, позволяващо разтоварване в два отделни бункера. Очистената вода, прелива през V образен преливник, настроен да я разпределя по цялата ширина на басейна. Препречващи платна, възпрепятсват излизането на материала заедно с очистената вода.