Филтърно оборудване
 

VPA филтър пресата на Metso Minerals е оборудване за силни натоварвания, широко използвано за филтрация на метални минерали, индустриални минерали, въглища и отпадъци.

Тръбната преса е филтърна преса с мембрани, проектирана в цилиндричен формат и способна да работи при високи налягания до 140 bar.

VPA филтри
•  За обезводняване на минерални концентрати до ниско влажни
•  Капацитет обхващащ всички категории – до 250 t/h в три размера

Tръбни преси
•  Модулна филтърна система с високо налягане за екстремно фини