Tръбни преси
 

Тръбните преси на Metso Minerals е напълно автоматизиран мембранен тип преси, работещи хидравлично с налягане до 100 и 400 bar в зависимост от модела. Това оборудване е проектирано за филтриране на изключително фини шламове, производство на филтрат с много ниска влажност, в сравнение с останалите механични обезводняващи устройства.

Използването на тези високи налягания, позволяват висока степен на разделяне на течната от твърдата фаза.

Tръбните преси се използват за следните приложения:

•  Там където процеса изисква много ниска влажност
•  Там където преноса на материала е критичен – подземни тини
•  Където филтрата е стойностен продукт
•  Където разходите за транспорта на филтрата са от съществено значение
•  Където филтрата се използва за пълнеж

Tипични приложения
Въглищни частици и шисти – Утайки на калциеви карбонати – Гипсови остатъци – Порцеланова глина – Кариерни глини – Морски магнезии – Оловно хромови преработки – Зеолити – Ферити – титаниеви диоксиди – Молибден – Цинкови концентрати -  Калаени концентрати – Златни концентрати – Никелови концентрат – Кварцити