Обработка на замърсени почви и отпадъци
 

Замърсяването на почвите е в обхвата на сепарацията.

Metso има водеща роля при доставката на оборудване за сепарация.

През 1984, преди почистването да бъде на дневен ред, Metso Minerals се сблъсква с проблема за очистване на почвите във фабриките от пестициди. Процеса представлява предварителна класификация, флотация и обезводняване, които са добре развити в нашите лаборатории. Metso Minerals проектира и изгражда инсталации на високо ниво и гарантирано качество.

Снимката показва флотационни клетки на Metso Minerals, наклонени flotation cells, Наклонени утаители, очистватели и кондиционери в Холандия.

Metso Minerals доставя:

•  Крайбрежни и плажни сепаратори масло/пясък
•  Tермични системи за летливи замърсители contaminants
•  Лабораторни и полеви тестове
•  Изграждане и надзор
•  Основен и детайлен инжинеринг
•  Образувателни и тренировъчни програми