Очистватели – Скрубери
 

Скруберите на Metso Minerals се прилагат при плътности 70 - 80% твърди частици

Два противоположни пропелера тип Helix на всеки вал, завихрят частиците една срещу друга, което води до интензивно дезинтегриране, полиране и очистване. Ефективността се повишава при повишена гъстота на частиците, защото се увеличава контакта между тях. Двоен пропелер монтиран на вала в резервоара се поддържа от здрава стоманена конструкция. Валовете са свързани къмм скоростна кутия или към лагерно-осни задвижвания. Захранващите и изходящите кутии са интегрирани в резервоара или са на фланцова сглобка. Отвор във всяка клетка, позволява частиците да се придвижват през машината. Машините се доствят с 2, 4 или 6 клетки, като всяка клетка може да бъде с обем от 4 до 9900 литра. Възможна е доставка и на нечетен брой клетки при необходимост.

Приложения:

•  Отстраняване на железни части от пясък
•  Очистване на пясък и стъклен пясък
•  Отделяне на глини от сол
•  Измиване на синтетики – полиетилен, третрафтален, пласмасов чипс за рецикклиране и т.н.
•  Подготовка на пълнежи – (вкл. смесване на цимент с остатъци от минно производство, летлива пепел и/или варовик за запълване на минни пространства)
•  Измиване на почви за отстраняванен на замърсители
•  Гасене на вар