Контрол на твърдите отпадъци в индустрията
 

Чрез приложение на проста логика, комплексните проблеми се разбиват на под въпроси с отговори да/не. Отговорите оформят скелета на технологичната схема.

Анализа на вода и твърди частици, тестовете и опита помагат за оразмеряване на отделните компоненти.

Ако имате подобни проблеми – свържете се с нас

За повече информация, вижте приложената брошура