Шламови помпи XR за тежки приложения, облицовани с гума
 

Солидният мокър край е проектиран с допълнително удебелени метални секции в зоните на най-голямо износване, както и с импелер, осигуряващ дълъг експлоатационен период. Дебит от порядъка на 10000 m3/hr и височина 75 m.

Tипични инсталации
Минни и минерални процеси, Високо абразивни шламове в тежки условия, разтоварване от автогенни и полуавтогенни мелници, захранване на циклони, разтоварване на мелници, пясък и чакъл, средно абразивни шламове и др.

ОБОБЩЕНИЕ на предимствата

• Модулна технология
• Здрава конструкция за високо абразивни приложения
• Допълнително подсилени облицовки, импелери с голяма дължина за осигуряване на максимална ефективност.
• Затворена лагерна касета, лагери устойчиви на триене
• Различни видове уплътнения на вала
• Лесна поддръжка