Хоризонтални помпи с отделен и канален импелер
 

Хидравличният дизайн осигурява много внимателно транспортиране на шлама. Доказаното ниско износване на частите на помпите, ги е направило стандарт при транспортирането на карбон във фабриките за излужване на злато.

Липсата на запушване при тези импелери, прави помпите идеални за приложения където се транспортират големи или дълги лепкави частици.

Тези помпи могат да се доставят с различен импелер, което ги прави приложими за всякакви материали – от тежки суспензии до чисти течности.

Вихров или канален импелер
Вихров импелер за тежки суспензии или за течно/газови смеси. Канален импелер за чисти течности и леки суспензии.

V-ремъчно задвижване
Tова позволява поправка на помпата без отварянето й.

Монтаж на лагерите
Касетен тип лагери, смазани с грес, притежаващи ресурс над 60 000 оп. часа

Уплътнение на вала
Стандартна набивка с водно уплътнение. Oпция – механично уплътнение

Изпомпващи части
Стандартни части – желязо, неръждаема стомана, хром, при някои размери са от гума или полиуретан.

Легло на мотора
Леглото на мотора се намира над помпата, което дава един компактен дизайн, добра защита на мотора и лесно опъване на ремъците.

Вихров импелер
Вихровият импелер е отделен в задната част на корпуса на помпата, даващ свободно преминаване през корпуса. Помпата може да изпома всичко, което мине през свързващите тръби.