Ротационни пещи - технология
 

Metso Minerals проектира и доставя пещи с директно и индиректно горене за широк спектър от приложения. Ние сме доставили над хиляда ротационни пещи с големина до 7.6 m в диаметър и 190 m дължина.

Ротационните пещи се използват за загряване на суровините до точка в която се извършват желаните химични реакции. Ротационните пещи са на практика въртящ се наклонен цилиндър. Времето на задържане на суровините в пеща е важен фактор и се обуславя от правилния избор на диаметър, дължина, скорост, наклон и вътрешен дизайн. Има два типа пещи – с директно и индиректно горене.

Ние проектираме и произвеждаме оригинално оборудване под следните запазени марки:

•  Allis-Chalmers
•  Allis Mineral Systems
•  Boliden Allis
•  Kennedy Van Saun (KVS)
•  MPSI/Hardinge
•  Stansteel
•  Pyrotherm