Гранулатор за желязна руда
 

Желязната руда се довежда до високо съдържание на желязо чрез концентрация. Концентрата трябва да се гранулира, за да се получат частици с необходимата едрина и здравина за подаването им в тягова пещ или в DRI фабрика.

Metso Minerals проектира и доставя решетъчно пещни системи. Така се получава ефтина и обемна продукция при гранулирането в сравнение с другите системи, като валови пещи или прави решетки.