Калциране на варовик
 

Калцирането на варовик е процес на превръщане на варовика (CaCO3) във вар(CaO).

Варовика е седиментна скала, третия най-рапространен минерал. Обикновене се добива надземно, но има и някои подземни мини. Варовика се добива с много различни характеристики и качества. Качествата мусе променят според различните части на света където е добиван, дори и от дълбочината от която е изваждан. Разликите в характеристиките на варовика произтичат и от това как е формиран – химически, органично или кластически. Някои примеси, които могат да доведат до проблеми са: SiO2 (Силиции), Al2O3 (алуминиев оксид), Fe2O3 (жекезен оксид). Варовика и неговите продукти се използват в аграрната промишленост, стабилизиране на почви, строителство, химически и индустриални цели като производство на цимент, желязо и алуминий, пречистване на вода, и като алкална основа за много минерални и химични процеси.

Обикновено пълното обработване на варовика до краен продукт може да се осъществи чрез оборудването на Metso Minerals.

Въпреки че химичната реакция е една и съща, технологиите са напълно различни. Снимката показва различните варианти на фабрии за преработка.