Изпичане на петролен кокс
 

Изпичането на петролен кокс е извличане на суров аноден кокс от процеса на рафиниране на петрола, и превръщането му в предимно чист карбон с определена структура. Изпеченият кокс се използва за производство на карбонови аноди за алуминиевата индустрия.
 
Teхнически преглед:

Повечето фабрики се намират в рафинериите с коксова система. Нефтения суров кокс се подава директно към роторна пещ, където летливите вещества се отделят. След пеща, кокса се подава към роторен охладител. Отпадъчния газ се използва за изгаряне на летливите вещества. Създаденият температурен поток се използва в други части на фабриката.