Хидратори и гасители на вар
 

Metso Minerals доставя гасители на вар под марките KVS и Pyrotherm с капацитети от 5 до 40 tph.

Водата в която има разтворена хидратна вар се нарича варово мяко и се използва широко в индустрията за понижаване на концентрацията на хидрогенни йони или за увеличаване на рН на разтвори.
 
Варовото мляко се добива чрез гасенето на варта, CaO във водата или чрез разбъркване на хидратна вар - Ca(OH)2 във вода. Някои негасени варови смеси, не реагират при смесването с вода и не може да се получи варово мляко.
 
Хидратиращите фабрики, произвеждат суха хидратна вар (където е необходимо) от негасена вар, като първо я смесват с допълнителна доза вода, и получават варово мляко. При избора на система за определен вид процес, трябва да се взима под внимание следното: Негасената вар е по-ефтина от хидратната. Негасената вар има по-голямо варово съдържание от хидратната.

Поради разликата в плътностите, е по –ефтин транспорта на 1 тон негасена вар, от 1 тон хидратна вар. Пространството за съхранение на негасената вар е два пъти по-малко от това на хидратната. Спестените средства от съхранение и активиране на бункери, представлява голяма част от разходите на една фабрика за гасене на вар.