Изсушители и охладители
 

Metso Minerals доставя системи за изсушаване и охлаждане за широк спектър от материали, минерали, руди, химикали и др.

Изсушителите се използват за премахване влагата от материалите. Ротационните пещи, кипящият слой, Импакт изсушителите използват горещи газове да загреят захранващия материал и да изпарят водата.

Индиректните изсушители(индиректни ротационни пещи, кипящ слой и тръпни парни изсушители) предпазват материала от контакт с горящите газове, и осигуряват по-голям контрол на загряването.

Охладителите биват директни и индиректни. Обикновено се използват след пеща или друг високотемпературен процес.