Системи за леки инертни материали
 

Загряването на глина или глинести материали в ротационна пещ, което причинява тяхното разширяване или подуване, се осъществява от конвенционалните системи за леки инертни материали.

Леките инертни материали се използват не само поради по-ниското си тегло, но и за намаляване на звука, огнеупорни м-ли, изолации и геотехнически приложения. Като здрави и с ниска плътност, леките инертни материали се използват в някои бетонни смеси, при високите сгради. Използват се в бетонните блокчета за намаляване на теглото им и повишаване на продуктивността на работниците.
 
Metso Minerals доставя системи за леки инертни материали, използвайки за входящ материал както естествено образувани глини, така и отпадъчни материали. Построени са  промишлени сгради използвайки пепел от изгорели въглища и градска тиня.
 
Разработват се тестове с други отпадъчни продукти, като гранитен прах, тиня от дренажни дейности и утайки от мелници.