Системи за обработка на отпадъци
 

Metso Minerals проектира различни решения за проблеми с отпадъците.
 
В нашият модерен свят, отпадъците се произвеждат непрестанно. Трябва да се изграждат различни системи за обработка на отпадъците с цел намаляването или рециклирането им.

Metso Minerals системите за обработка на отпадъци, са насочени към  индустриалните, медицински и опасни отпадъци. В някои случаи процеса е свързан с разрушаване на отпадъците, а в други с извличане на ценните вещества (например сажди от отпадъчни гуми).

Metso доставя и системи за рециклиране на метали и раздробяване и брикетиране на отпадъци.