Регенерация на карбон
 

Metso Minerals е разработила системи за активиране на карбон за повторна употреба.
 
Използват се индиректни пещи за активиране на карбон при 600C, премахвайки органични замърсители. Системите използват алтернативни горива за намаляване на разходите.

Системите използват ефективно извличане на карбон от химикали, отпадъчни води и обогатителни фабрики. Използва се широко във фабриките за извличане на злато.