Горелки
 

Горелките на Metso Minerals с кипящ слой, обработват дървени отпадъци, утайки и други органични материали.
Отличното размесване при кипящия слой, осигурява добро изгаряне.
Изходните газове, могат да се използват за загряване на вода, масло или произвеждане на пара.