Фиксирано пещно изгаряне
 

Този тип изгаряне е един от първите методи за изгаряне на отпадъци и се използва в случаи че има малки количества отпадъци и няма нужда от непрекъсната работа.
Материала не се върти, както в ротационните пещи и се нуждае от повече време на задържане. Ние може да анализираме потока на отпадъци и да проектираме точно необходимата на клиента система – от подаването на материала до пречистването на изходния въздух.
 
Teхнически преглед:
Системата е изградена от питател за материала, една или повече пещи, вторична камера, мокро разтоварване и контрол на разпространението на въздуха. Зоната на горене, представлява огнеупорна кутия.

Високата температура се поддържа от горелка(и), (обикновено природен газ). При достигане на последната пещ, от материала остава само пепелта и шлаката. Пепелта се отстранява чрез система за премахване на праха. (Само при непрекъснатите системи).
 
Вторичната камера се използва за да е сигурно, че всичките газове от отпадъците са изгоряли правилно. След това газовете се подават към система за контрол на въздуха.