Роторно изгаряне
 

За разграждане на основни, медицински, фармацефтични и други отпадъци, най доброто оборудване са роторните пещи.
Роторните пещи осигуряват дълго времен а престой, тобра термо изолация, и отлично превъртане на материала. Това прави роторните пещи подходящи за всички видове отпадъци. Те работят особено добре със силициеви материали, които формират шлак и други проблеми.
 
Teхнически преглед:
Системата е изградена от питател за материала, роторна пещ (огнеупорно облицована) с 1 rpm, вторична камера, мокро разтоварване и контрол на разпространението на въздуха. Mатериала изгаря и се разрушава в пеща под действието на висока температура, създадена от горелка работеща най-често с природен газ.
 
Когато материала достигне края на пеща, са останали само пепел и шлак. Пепелта се отделя и се изпраща за пълнеж. Вторичната камера се използва за да е сигурно, че всичките газове от отпадъците са изгоряли правилно. След това газовете се подават към система за контрол на въздуха.