Системи за пиролиза
 

Metso Minerals е разработило система за извличане на сажди от гумен скрап.
 
Системата се състои от индиректна горелка, смилаща верига, система за конденз на масло и система за очистване на газовете.
 
Продуктите от процеса са сажди, масло, стомана и некондезирани газове.
 
Получените материали могат да се използват за производство на нови гумени продукти.