Holo-Flite сушилня / спирален охладител
 

Metso Minerals' Holo-Flite® е индиректен топлообменник, използвайки кухи спирали за загряване, охлаждане и изсушаване на насипни материали, филтрати, пасти или утайки. Метсо Минералс има над 3000 инсталации по света.

Приложения химически процеси

Охлаждане:Калциев карбонат, каустик люспи, железен оксид, натриев триполифосфат.
Изсушаване: Алуминии, сажди, натрии, хлориди, пластмаси.
Загряване: Пестициди,калиев хлорид.

Приложения в елктропроизводство

Загряване: Варовикови филтри, петролен кокс.
Сушене: Намаляване обеман а опасни и безопасни отпадъци.
Охлаждане: Изгоряла пепел. Пепел и варовик след кипящ слой, кокс.

Обогатителни процеси и изсушаване на въглища

Сушене: Молибден и фини въглища. Хранителни процеси.

Holo-Flite® сушилня / спирален охладител се доставят самостоятелно, двойно или четворно комплектовани с диаметри от 175 до 900 m.