Гризли трошачки
 

Като заместители или добавени към процеса, гризли трошачките могат да бъдат добро допълнение към Вашата дейност.
 
Metso Minerals разработва този проект дълги години.  Монтират се към съществуващите отливки. Основната цел е раздробяването на буци и едри парчета от материала, преди подаването му към охладителя и последващите системи.