Други калциращи (изпичащи) системи
 

Калцирането е промяна на физичните или химичните свойства на материалите чрез прилагане на топлина.

Ние използваме, системи с роторни пещи и кипящ слой за реализиране на различните изисквания на клиента. Ние предлагаме системи за изпичане с ниска температура и малко време на задържане (напр. за гипс) до системи за осигуряващи високи температури и дълго време на обработка (над 6 часас) например за ванадий.

Metso Minerals предлага оборудване и за двата типа процеси.