Верижни изпичащи системи
 

Верижната система може да замени или да се добави към съществуваща пещ. Замяната на изхабени или повредени вериги, може да доведе до увеличаване на капацитета, да намали разхода за гориво, и да намали разпиляването на прах. Metso може да определи най-добрата верижна система за Вашето приложение, чрез определяне на дължината, големината и плътността. Ние може да подсигурим материал и инсталация за всеки тип пещ.