Пневматични транспортни системи
 

Metso Minerals предлага 2 типа транспортни системи: повдигане във въздуха – които транспортират материали във вертикална посока и въздушно поточни, които транспортират материалите хоризонтално. Първите предлагат ефективен транспорт, минимално замърсяване на продукта, намаляване на пространството необходимо за продукта, увеличават продукцията.
 
Този метод транспортира материалите към складови силози или се използва за разтоварване на камиони. Въздушно поточния метод, използва дифузия на въздуха, движещ се през порьозна мембрана и следователно втечняване на продукта. Един път втечнен, материала се движи без триене. Тъй като поточния метод няма движещи се части, които да се износват или амортизират, има ниски разходи по обслужването и редки спирания.