Системи за контрол
 

Под системи за контрол се разбират системи, които проявяват високо ниво на интелигентност изплозвайки експертно системно програмиране, моделиране на процесите и/или невронни мрежи.
 
Контролната система е тази, която е поставена над една PLC-базирана система, под формата на софтуерен пакет, който прецизно управлява процеса, за работата му в оптималните точки.
 
Tози тип контролна система, се опитва да симулира взимането на решения от човек, при някои специфични процеси. Тъй като в тях са заложени знанията на много хора, тези системи са “експерти” и могат да се считат еквивалентни на оператора.