Уравновесени кранове
 

Metso Minerals е коопериран с Eвропейският доставчик, Sobemai, за продажба на уравновесените кранове в Северна Америка.

Предимства:

•  Намаляване на разходите за докове
•  Модулния дизайн позволява бързо изграждане
•  Ниски изисквания по поддръжката
•  Ниска консумация на енергия
•  Лесна трансформация от разтоварване на насипни материали до разтоварване на товари
•  Най-ниска стойност на тон разтоварен материал

Уравновесените кранове могат да пренасят широк спектър от насипни материали:

•  Варовик
•  Цимент
•  Зърно
•  Поташ
•  Инертни материали
•  Гипс
•  Руди
•  Боксид
•  Дървесен чипс
•  Въглища

Уравновесените кранове могат да бъдат:

•  Монтиранина шлаепове
•  Монтиранои на верижни машини
•  Монтирани на кораби
•  Монтирани на постамент
•  Монтирани на камиони