Пластинчат питател
 

С 125 годишния си опит в инжинеринг и производство на пластинчати питатели, Metso Minerals е наистина световен лидер в доставките на този тип оборудване.

Ако Вашето приложение съвпада със стандартната линия на пластинчати питатели (които са комбинация от най-добрите качества на палстинчатите питатели на NICO и Stephens-Adamson), Вие ще получите най-здравата и надеждна машина за вашите нужди.