Metso ще доставя минно оборудване за Mt Isa Mine в Австралия 
 
 
Metso Minerals ще достави оборудване за смилане, трошене и пресяване в Xstrata Plc’s Mt Isa Mine, работеща в Queensland, Австралия. Обема на поръчката е приблизително EUR 20 млн. Доставката ще бъде извършена до края на 2007.

Поръчката се състои от SAG мелница с двойно задвижване 2 x 5,750 kW и две Топкови мелници с двойно задвижване 2 x 5,750 kW всяка, конусна трошачка и разтоварващо, вибрационно сито. Към доставката са включени инсталация, сервиз и резервни части. Оборудването има за цел да разшири производството с нова фабрика за обогатяване на оловно цинкова руда.

Със залежите си от сребро, олово, цинк и мед Mt Isa е високо продуктивна. След предстоящото разширение, тази мина ще стане третата най-голяма мина в света, произвеждаща цинк – 800 000 т годишно.

Xstrata Plc е основен инвеститор в минната промишленост, регистриран на Лондонската и Швейцарските борси и базиран в Швейцария.