Непрекаснати шлепови ратоварвачи
 

Metso Minerals доставя различни типове разтоварвачи за шлепове и кораби, използвайки единично или двойно разтоварване за приложение при всички типове речни, заливни и океански канали.
 
Непрекъснатите разтоварвачи на Metso Minerals осигуряват чиста работа, по-малко разходи за поддръжка и консумация на електроенергия, както и бързо разтоварване на шлеповете и корабите.
 
Разтоварвачите са проектирани в различни варианити. Our CBUs are designed in various configurations. Шарнирния тип е подходящ при наличие на малки флуктоации на нивото на водата. Конзолният тип (единичен или двоен) поема покачване на нивото до 15,24 метра. И двата типа имат капацитет достигащ до 5,000 тона на час и могат да бъдат стационарни или мобилни.