Водачи за ленти
 

Страничните ролки на водача, “усещат” всяко движение на лентата и контролната ролка центрира лентата. По този начин се намаляват загубите на материала от разпиляване, предпазват се краищата на лентата от повреди, намаляват се непредвидените спирания на лентата за ремонт.

Съществуват и Водачи за двупосочни ленти.